اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

برادران ارگ نشین از داعش حمایت می کنند

داعش در عراق نابود شد. در سوريه هم در حال نابودي است يعني در حد دو تا سه قريه را در سوريه در اختيار دارد اما اين داعش در افغانستان در حال تقويت است. همين روز گذشته خبر شكست طالبان در برابر داعش در ننگرهار را رسانه نشر كردند.

حالا سوال اين است وقتي داعش در پايتخت خود و در زادگاه و خواستگاه خود، نابود شده است اين داعش افغانستاني از كجا تمويل و چگونه رو به رشد است؟ چطور امكان دارد كه منبع اصلي نابود شده باشد و اما شاخ و برگ هاي خورد و ريز، قويتر و قدرتمند تر عمل كند؟

فكر نمي كنيد در كنار برادران طالب از برادران داعش توسط برادران ارگ نشين حمايت صورت مي گيرد؟!

احسانی

مشاهده در منبع اصلی