اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

بن بست جنگ در سوريه و آتش جنگ در افغانستان

داعش و فاطمیون!

با زمزمه هاى برچيده شدن داعش از سوريه و عراق و در پى سپاسگزارى محقق از ایتلاف مذهبى_اطلاعاتى مخالفان داعش به محور ايران، تبصره هاى گوناگونى در این زمينه مي شود. تحليلگران بدين باور اند كه بن بست جنگ در سوريه و در كل انكشاف اوضاع نظامى در خاورميانه، آتش جنگ را در لبنان و افغانستان مشتعل خواهد نمود.

برخى معتقدند كه فعال شدن محور روسيه و ايران در برابر امريكا و افغانستان نه تنها منجر به انتقال داعش به جغرافياى افغانستان خواهد شد، بلكه سرازير شدن لشكر فاطميون را كه از جوانان شيعه مذهب هزاره زير نظر سپاه پاسداران ايران مى باشد نيز در قبال دارد كه براى كشور ما فاجعه بار خواهد بود.

برخى از هواداران ايران سعى دارند با بزرگنمايى بيش از حد خطر داعش، براى لشكر فاطميون مشروعيت قایل شوند و طورى وانمود كنند كه داعش يك جريان افراطى و خون آشام است و هر كى در برابر آن بايستد، قابل تایيد و تمجيد است. كما اينكه محقق گفت: هر كى با داعش بجنگد، برادر ما است. حتى بعضى از روشنفكران سطى نگر و خوشباور نيز به اين نتيجه قطعى رسيده اند كه صرفا فاطميون مي توانند در برابر داعش مقاومت نمايند.

عده اى ديگر خطر لشكر فاطميون كه ساخته و پرداخته اطلاعات برون مرزى ايران است را بيشتر از داعش تصور نموده، باور دارند كه داعش يك پروژه مقطعى استخباراتى و پديده بيگانه با بدنه اجتماعى افغانستان است و زمينه رشد و فربه شدن در كشور ما را ندارد. همانگونه كه القاعده نتوانست در اينجا قوت بگيرد اما فاطميون نه تنها بخشى از جامعه هزاره افغانستان اند، بلكه ابزار بُرنده اى در دست جمهورى اسلامى براى مداخله در امور كشور ما محسوب مي شود كه در طولانى مدت به مراتب خطرناكتر از داعش است.

هر يك از اين ديدگاه ها بخشى از حقيقت را در خود نهفته دارد اما اگر نيك بنگريم، هر دو لشكر، زاده تقابل شيخ هاى وهابى سعودى و آخوندهاى شيعه ايرانى براى پيشبرد جنگ نيابتى شان بر سر كسب نفوذ و اعمال قدرت در منطقه تركيب، تمويل، تجهيز و تحريك شده اند.

بى ترديد، حلقات معين و مشخصى در درون نظام و در اردوگاه حاميان بين المللى افغانستان منافع شان را در حمايت غير مستقيم تروريستان داعش مى بينند. همينگونه افراد و گروه هاى خاصى كه در بسيج فاطميون با سپاه پاسداران، مساعى مشترك داشته اند، لشكر فاطميون را برگ برنده اى در بازى هاى بعدى در نظر دارند.

شايد استدلال شود كه فاطميون به نسبت داعش، شرور و جنايتكار نبوده و انتحار نخواهند كرد اما تجربه ثابت نموده كه هر لشكر و گروهى كه در خارج از كشور تشكيل شود، در مسير منافع آنهايى گام خواهد برداشت كه دست پرورده و دست آموز آنها است. هنوز كه اثرى از فاطميون در افغانستان نيست، همواره مساجد، تكايا و تجمعات هموطنان هزاره ما آماج حملات انتحارى است. بدون شك با ورود لشكر فاطميون، نه تنها ایتلاف وسيعى از داعش، طالبان، حكمتيار، شبكه حقانى و گروه هاى ديگرى برعليه آنها ايجاد خواهد شد، بلكه درگيرى هاى خونينى را در قبال خواهد داشت و در نهايت به جنگ سنى و شيعه، پشتون و هزاره و ابعاد مترادف ديگر آن تبديل خواهد شد.

منطقى آن است تا همه توان و امكانات در جهت مقابله با پديده تروريزم در هر شكل و نوع آن و از هر آدرس و منبع آن بسيج شود و به نيروهاى امنيتى داخل كشور تكيه شود.

منصوری

مشاهده در منبع اصلی