اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

کمیته گزینش در جرم غنی شریک نشود

در صورت آغاز بکار مجدد کمیته گزینش و معرفی چهره های جدید آنان نیز در جرم رییس جمهور شریک هستند. عمل فراقانونی رییس جمهور بدین معنا است که رییس دولت در صدد جابجایی چهره مورد نظر خود در ترکیب فعلی کمیسیون انتخابات است.

تمام شدن مهلت یکساله کار اعضای داخلی کمیسیون انتخابات و برگزار نشدن این انتخابات بدلیل عدم وجود رییس کمیسیون یکی دیگر از چالش های کمیسیون انتخابات است که به دیگر مشکلات اساسی موجود در این کمیسیون افزوده است؛ از اینرو نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به افشاگری های تقلب گسترده در انتخابات قبلی از مهندسی شدن انتخابات های آینده نیز اظهار نگرانی کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، شمس راسخ، عضو بنیاد انتخابات شفاف افغانستان صبح امروز دوشنبه 6 قوس 96 در خصوص وضعیت کمیسیون انتخابات و تصمیم های غیرقانونی رییس جمهور در این کمیسیون گفت: افشاگری های انتخابات قبلی در سطوح دولتی و سیاسی و معامله گری هایی که برای کامیاب سازی یک تیم مشخص صورت گرفته است، مردم و جامعه مدنی را شوکه کرده و در وضعیت بی باوری محض نسبت به دولت کنونی قرار داده است.

راسخ گفت: شورای ملی معیوب و تاریخ گذشته، حکومت غیر پاسخگو و خودسر و قوه قضاییه ضعیف و ناکارامد شرایط را بگونه ای فراهم کرده است تا فشار سنگین و مخرب ناامنی، معضلات اقتصادی، آلودگی های زهرآگین سیاسی مردم را بیشتر از هر زمان دیگر در ناامیدی و ورطه سقوط قرار ببرد.

این سخنگوی تیفا، درخصوص دستور آغاز بکار کمیته گزینش قبلی توسط رییس جمهور اظهار کرد: شیوه فراقانونی برکناری رییس عمومی و رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات و متعاقب آن دستور به آغاز کار کمیته گزینش قبلی برای معرفی چهره های جدید یکی از مصداق های عینی فراقانونی عمل کردن حکومت است که با تاسف هیچ نهاد دیگری در حکومت و بیرون از آن صدای اعتراض خود را در این رابطه بلند نکرده است.

وی یادآور شد: رییس کمیسیون انتخابات (نجیب الله احمد زی) از وجود افراد مداخله گر حکومتی خبر می داد که شدیدا در امر انتخابات دخالت می کنند و برای جهت دادن آن تلاش می کنند مساله ای که نهادهای مدنی و احزاب سیاسی نیز همواره بر آن تاکید داشتند؛ حال حکومت بجای تحقیق و شناسایی افراد مداخله گر و مشخص ساختن کوتاهی ها بصورت کاملا غیرشفاف و با به زیر پا گذاشتن قوانین کشور، رییس کمیسیون را با ارایه یک دلیل کلی (در نظر نگرفتن قوانین) از کار برکنار کرده است و اینگونه به روند قانون گریزی های خود ادامه داده و ناامیدی ها در سطح اجتماع را فراگیرتر از قبل ساخته است.

راسخ درخصوص موضع تیفا در خصوص این اقدام رییس جمهور گفت: تیفا اعلام می دارد که این عمل رییس جمهور غیر قابل پذیرش و فراقانونی بوده و بدین معنا است که رییس دولت در صدد جابجایی چهره مورد نظر خود در ترکیب فعلی کمیسیون انتخابات می باشد که این مساله از نظر قانونی مردود و محکوم است.

این عضو تیفا خطاب به اعضای کمیته قبلی گزینش نیز گفت که آنان در صورت آغاز بکار مجدد و معرفی چهره های جدید در جرم رییس جمهور شریک هستند و در پیشگاه مردم باید پاسخگو باشند.

گفتنی است که براساس فقره 1 و2 ماده 11 قانون انتخابات دوره کاری یکساله اعضای رهبری کمیسیون در پست های معاونت، منشی و سخنگوی کمیسیون انتخابات رو به اتمام است و در نبود رییس کمیسیون چالش های تکنیکی و قانونی برای برگزاری انتخابات داخلی کمیسیون نیز بوجود امده است.
این آگاه انتخاباتی با اشاره به تمام شدن مهلت کاری اعضای کمیسیون انتخابات افزود: معرفی عضو جدید در کمیسیون انتخابات براساس قانون انتخابات از خواست های مردم و نهادهای مدنی است و در غیر اینصورت تیفا از تمامی نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و مردم می خواهد که ساکت نمانند و برای بلند کردن صدای اعتراض بسیج شوند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی