اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

سقوط سپنتا از آبدارخانه ی مكتب فرانكفورت به طويله تفكر فاشيسم قبيله

لوی جرگه عنعنوى نشخوار تاريخ، فراهم سازى بستر فاشيسم، رويكرد ضد دموكراتيک و بازگشت به قرن نوزده مى باشد.
هر نوع راهكاری كه روند دموكراتيک مشاركت سياسى و قانونمدارى را زير پا بگذارد حركت قهقرايى و ضد دموكراسى تلقى مى شود.
برگزارى لوی جرگه در‌شرایط کنونی کشور را به طرف بحران و پراکندگی هدایت می نماید و تنها فایده‌ ی آن بازگشت مافیا کرزی و دار و دسته اش به قدرت‌ می باشد.
شعار لوی جرگه در راستای فروپاشی امنیت و ثبات نسبی کشور می باشد که برخی از قدرت های خارجی در راستای اهداف پلید خود آن را تشویق می نمایند.
اگر این آقایان صداقت دارند بهتراست در جهت شفافیت و اصلاحات انتخابات عمل نماید و از هر نوع تکرار راهکار انفعالی و قرون وسطایی پرهیز کنند.
به نظر می رسد ستار مراد هم بعد از آنکه از مسند وزارت برطرف گردیده به شاهدان روباه پیوسته است!

خراسانی

مشاهده در منبع اصلی