اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

امرالله صالح کمیسیون اصلاحات اداری را تهدید کرد

از کمسیون محترم اصلاحات اداری خواهش و تقاضا داریم تمام تعینات در بست های بلند را بصورت شفاف و روشن به مردم افغانستان اعلام بدارند.

به اساس معلومات بدست آمده درصدی بسیار بلند و به اساس بعضی معلومات نود درصد از تعیینات در بست های بلند بصورت بسیار مشخص و مهندسی شده در اختیار یک گروه خاص قرار گرفته و بست های پایین و خدماتی را بخاطر کتمان ارقام نا میمون و تکان دهنده به "دیگران" تقسیم کرده اند.

شماری از کامیاب های این روند که اجازه استخدام نیافته اند مدعی اند که اشتراک در امتحان و غیره نمایش ای بیش نیست و آنهایی که "خودی" پنداشته می شوند از راه کلکین چوکی های بلند را تصاحب و اشغال می نمایند. قبل از آنکه این کمسیون نیز شامل در لیست نهادهای فاسد گردد بهتر است ارقام را منتشر سازند.

امرالله صالح

مشاهده در منبع اصلی