اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

غنی روی کرزی را سفید کرد

این حکومت متاسفانه هیچ آبرویی برای «قانون» نگذاشته است.

مظلوم‌ترین و خوارترین متاع در اینجا شاید قانون باشد. بیچاره قانون که چگونه راحت می‌شکند و زیر پا می‌شود. در پانزده سالی که مردم ما دمکراسی و حکومت مبتنی بر رای را تمرین می‌کردند، یک‌تعداد دیگر در کانگرس آمریکا و مجلس عوام انگلیس این را لابی می‌کردند که «دمکراسی و انتخابات در این خراب‌شده راه به جایی نمی‌برد و این کشور باید به‌همان سیستم‌های بدوی و قرون وسطایی اداره شود.» حکومت وحدت ملی اما این وضعیت را در عمل برای دنیا ثابت می‌کند.

نقض مکرر قوانین، انحصار قدرت، اعتبارزدایی از نهادها و ساختارشکنی‌ها، هیچ دلیل دیگری ندارد مگر اینکه گروهی تلاش کنند تا دنیا از حمایت دمکراسی در افغانستان دست بردارند. کرزی به استثنای ماده‌ «کابل پایتخت افغانستان است»، تمامی ماده‌های قانون اساسی را مکررا نقض کرد اما حکومت وحدت ملی، طی سه سال گذشته، روی حکومت کرزی را در قانون‌شکنی 13 ساله، سفید کرد.

معترف

مشاهده در منبع اصلی