اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 1 قوس , 1398

همه برای محو خشونت علیه زنان در کشور مبارزه کنند

بیسوادی از عوامل اساسی خشونت علیه زنان است.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین در پیامی به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفته است که خشونت علیه زنان بعنوان یک پدیدۀ زشت و دور از ارزش‌های انسانی و اسلامی است و بخاطر نابودی ریشه‌های آن باید تلاش دوام دار کرد.

کرزی با بیان اینکه اعاده حقوق بشری و مدنی زنان در رشد یک جامعه نهایت، تاثیر گذار و ارزنده است اظهار کرده است که کمبود تعلیم و بیسوادی از مواردی است که باعث خشونت علیه زنان شده و باید زمینۀ فرا گرفتن دانش و تحصیل و رسیدگی به سایر خواست‌های آنان در کشور فراهم شود.

وی از علمای دینی، بزرگان اقوام، موسسه‌ها و نهادهای دفاع از حقوق زن کشور خواسته است تا در محو خشونت علیه زنان در کشور مبارزه جدی نمایند.

گفتنی است که اعضای کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مراسمی که به مناسبت روز محو خشونت علیه زنان در 25 نوامبر سال جاری برگزار شده بود تصریح کردند که آمار های خشونت علیه زنان به مراتب افزایش یافته است

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی