اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

نماینده جوزجان در پارلمان افشاگری کرد

– 25 جنرال فقط و فقط بخاطر تورک (ازبک و ترکمن بودن شان از وزارت دفاع حذف گردیدند.
– ترکمن ها عملا از حکومت حذف گردیده اند.
– در 8 قول اردو، در 4 فرقه، در 30 لوا و در 225 کندک در سطوح بالا به سویه قومندان هیچ ازبک و ترکمن وجود ندارد.
– تعصب قومی بدتر و خطرناکتر از داعش است.
– عدم برگشت معاون اول برای ما قابل قبول نیست، جنرال دوستم از راه قانونی و مذاکره به کشور برگردد وگرنه ما با زور خواهیم آورد.
– بیشتر از 1000 سی وی جوانان ماستر و دوکترا را به وزیرخانه ها بردم اما به دلیل ازبک بودن شان رد شد.
– عدم گزینش کادر تورک های افغانستان نظام را ضعیف و داعش را در شمال تقویت خواهد کرد.
– رییس جمهور و رییس شورا در برابر ترک های افغانستان کاملا بی توجه است، بی توجه بودن در برابر ترک ها خیانت ملی است.
– رییس جمهور و رییس اجرایی اگر می خواهد حکومت شان قوی گردد، باید از اندوخته ها و صداقت کادرهای تورک های افغانستان استفاده نماید.

تقیب‌الله عبید
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

مشاهده در منبع اصلی