اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

در افغانستان چیزی به نام ملت وجود ندارد

در افغانستان تنها اقوام وجود دارد، چيزى به نام ملت وجود ندارد و اقوام هم با موجوديت قدرت و وزن سياسى مطرح مى شوند.

توصيه من به تاجيكان اين است كه در كوتاه مدت براى اقتدار سياسى و رهبرى كشور با پشتون ها علنا رقابت كنند، ساير اقوام دنبال قوم حاكم اند نه گزينه ديگر. همين اكنون همنوايى هزاره ها و ازبك با حاكمان پشتون رابطه آمر و زير دست است و در راستاى اهداف آنها حركت مى كنند.

هزاره ها و ازبك در هيچ امرى ملى و عدالتخواهى با تاجيكان هم سوى نكرده اند، نخبگان هزاره و ازبك حاضر اند تا شناسنانه اوغان بگيرند و سرور دانش طراح اين مساله شد. در بحث زبان پارسى هم خيلى ضعیف عمل كردند و همين اكنون هم اپارتايد قومى پشتون ها عليه تاجيكان را توجيه مى كنند.

براى همين تاجيكان بايد براى اقتدار و قدرت مبارزه كنند نه معاون شدن. قبيله گرايان نه هزاره را حريف مى شمارد و نه هم ازبك ها را، قبيله گرايان مى دانند كه اين اقوام توان رقابت در صحته سياسى را ندارند.

نجیب

مشاهده در منبع اصلی