اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 6 قوس 96

 

طلای کویتی

21

2450

طلای
سنگاپوری

21

2400

طلای بحرینی

21
2350

طلای عربی

21
2400

طلای ایرانی

17

2180

طلای روسی

14

2000

مشاهده در منبع اصلی