اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

مردم ما نباید برای تامین منافع کشورهای دیگر بمیرند

سیاست حکومت مخالف هرگونه جنگ نیابتی در داخل و خارج از کشور است.

به نقل از آریانا، شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات محمد محقق گفته است که مخالف هر نوع جنگ نیابتی در کشور های دیگر هستیم، فرزندان افغانستان برای دفاع از تمامیت ارضی کشور خون هایشان ریخته می شود و نباید خون هیچ شهروند افغانستانی برای تامین منافع کشورهای دیگر ریختانده شود.

مرتضوی تصریح کرده است که سیاست حکومت وحدت ملی مخالف هرگونه جنگ نیابتی در داخل و خارج از کشور است.

گفتنی است که محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی در سفر اخیرش به ایران از نبرد لشکر فاطمیون که اعضای آن را افغان ها شکل می دهن د ستایش کرده و از رهبران و فرماندهان این جنگ صمیمانه تشکر کرده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی