اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

عبدالله: :طرف‌دار شرکت افغان‌ها در جنگ هیچ کشوری نیستیم

مشاهده در منبع اصلی