اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

سرپرست وزارت دفاع را بیشتر بشناسید

دو هفته پیش مصاحبه طارق شاه بهرامی، نامزد وزارت دفاع ملی را با صدای امریکا دیدم، حتی دو سه جمله منطقی و منظم در مورد استراتیژی اردو در برابر طالبان گفته نمی‌توانست. حالا در این کنفرانس مطبوعاتی ببینید او حتی سوال جورنالیست را بدون کمک ترجمان نمی‌فهمد.

بهرامی در بریتانیا ارکان حرب نخوانده است بلکه در سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۵ به Joint Services Command and Staff College (JSCSC آمد که کالج آموزش نظامی صاحب‌منصبان پایین رتبه معادل با دگرمن تا دگروال در بریتانیا است.

بهرامی به خاطر ضعف در زبان انگلیسی و حتی ندانستن تایپ و کمپیوتر با درجه ضعیف دوره آموزشی را تمام کرد. کالج‌های ارکان حربی در بریتانیا، مراکز معتبر دیگری مانند سنت هرس و کالج دفاعی سلطنتی بریتانیا هستند.

گفته می‌شود طارق شاه بهرامی با رتبه دویم بریدمن سکرتر منیر منگل قوماندان قول اردو بود و زمانی که حنیف اتمر به وزارت داخله رسید بهرامی را با درجه دگروالی قوماندان قطعه خاص ۴۴۴ در هلمند مقرر نمود.

پس از بازگشت از کورس نظامی در بریتانیا در مدت کوتاه کمتر از دو سال ستاره‌های جنرالی را بر شانه بهرامی زدند. در این زمان هیچ دستاورد عمده یا لیاقت در عملیات‌های بزرگ نظامی نداشته است اما چهار بار ترفيع كرده است. از دگروالي به سترجنرالي رسيده، خود بهرامی در مصاحبه با صدامی امریکا دليل ترفيع‌ها را این می‌داند که چون بست بالاتر ره گرفتم باید ترفیع می‌کردم! بهرامی حتی از کوچه استراتیژی نظامی گذر نکرده است چطور می‌تواند وزیر دفاع کشوری در حال جنگ شود؟

نمایندگان مجلس، وزیر دفاع افغانستان بنا به ساختار تشکیلاتی یک استراتیژیست نظامی باید باشد. یک لحظه این بهرامی را مثلا با جنرال وردک یا جنرال بسم‌الله محمدی مقایسه کنید و تصمیم بگیرید که آیا بهرام شایستگی وزارت مهمی مانند دفاع ملی را دارد؟

یاسین رسولی

مشاهده در منبع اصلی