مطالب مرتبط:

غنی: بنادر ما با خط آهن کشورهای منطقه وصل شوند

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در نشست شورای عالی شهری گفته‌ که بنادر ما باید با خط آهن کشورهای منطقه‌ وصل شوند؛ تا...

مطالب اخیر