اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

قرارداد بخش دوم فاز دوم پروژه آبرسانی میان مدت کابل، به امضا رسید

قرارداد بخش دوم فاز دوم پروژه آبرسانی میان مدت کابل MTP1 میان انجنیر حمیدالله یلانی، رئیس عمومی شرکت آبرسانی و نمایندۀ شرکت فیکای ترکی، در حضورداشت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در پایان جلسۀ شورای عالی توسعه شهری به امضا رسید.

مشاهده در منبع اصلی