اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

کرزی: امریکا باید به مردم افغانستان و جهان پاسخ بگوید

مشاهده در منبع اصلی