اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

بانک توسعه آسیایی برای نیروگاه برق خورشیدی کابل 44 میلیون دالر کمک می کند

مشاهده در منبع اصلی