اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

بانک توسعه آسیایی برای نیروگاه برق خورشیدی کابل 44 میلیون دالر کمک می کند

مشاهده در منبع اصلی