اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 حوت , 1398

محمد انور عطایی: اعتیاد به مواد مخدر شهرت هنری ام را از من گرفت

محمد انور عطایی می‌گوید، که پیش از معتاد شدن به مواد مخدر مجسمه سازی می‌کرد و آثار وی در موزیم ملی فرانسه …

مشاهده در منبع اصلی