اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

محمد انور عطایی: اعتیاد به مواد مخدر شهرت هنری ام را از من گرفت

محمد انور عطایی می‌گوید، که پیش از معتاد شدن به مواد مخدر مجسمه سازی می‌کرد و آثار وی در موزیم ملی فرانسه …

مشاهده در منبع اصلی