اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

محقق به جنگ ایران در سوریه و عراق مشروعیت داد

آقای محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در حالی پشت میز خطابه و در مقابل پرچم سه رنگ ایران ظاهر شد که بسیاری از مردم تصور نمی کردند که یک مقام بلندپایۀ حکومت افغانستان در موضع استراتژی نظامی جنگ های فرسایشی ایران در منطقه و مخصوصا سوریه و عراق قرار گرفته و سخنان آتشینی به نفع دستگاه دیپلوماسی کشور همسایه ایراد نماید.

هرچند حضور مهاجرین افغانستان در ایران و اشتراک آنان در جنگ های سوریه بعنوان یک جنگ سرد میان کشورهای ذیدخل در امور افغانستان به میان آمده بود اما آقای محقق به وضاحت نشان داد که نه تنها به حضور اتباع افغانستان در سوریه از سوی ایران مخالفتی ندارد بلکه با ستایش از کارکردهای نظامی سردار سلیمانی به جنگ های برتری جویانۀ ایران و روسیه در بحران عراق و سوریه مشروعیت داده است.

ادبیات سیاسی آقای محقق هرچند از سوی بسیاری از آگاهان سیاسی کشور شوکه آمیز بوده است اما عبارت "استکبار جهانی" که معمولا حکومت ایران در چند دهه برای امریکا اطلاق می کرد آنهم از زبان آقای محقق نشان از این موضوع تلخ می دهد که رابطۀ سیاسی آقای محقق با ایرانی ها عمیق و غیر قابل گسیختن بوده است.

آقای محقق آنچه را که در سخنرانی خود می گفت به اطمینان کامل عواقب آن را نیز از سوی همکاران غربی حکومت افغانستان پیشبینی می نمود، او نه با عِرق مذهبی – شیعی و اعتقاد او بر محبان اهل بیت احساساتی شده بود و نه بصورت آنی در موضع سیاستِ چند بُعدی منطقه ای از مجرای ایران زیر تاییر رفته بود؛ او در یک چالش بزرگ همکاری های دیرین با ایران قرار داشت؛ واژۀ استکبار جهانی عبارتی بود که باید می گفت، این از نقطه نظر تقابل ایرانی ها در سطح جهان با هزینه های میلیارد یورویی قابل اهمیت بود؛ آقای محقق باید از رزمندگان سخن می زد، رزمندگانی که از افغانستان بودند و در صف اول جبهات ایران علیه داعش در سوریه و عراق کشته می شدند، موضوعی که می توانست اهرم فشار تبلیغاتی مناسبی از سوی ایرانی ها بر رسانه های غربی و امریکایی باشد که بارها ایران را به سوء استفاده از مهاجرین افغانستان در جنگ سوریه متهم می کردند.

هرچند بی تردید می توان گفت که لشکر فاطمیون یا فدایی های افغانستانی برای پیروزی جنگ ایران در منطقه از سوی سپاه پاسداران و به طراحی پروژۀ چند سالۀ سردار سلیمانی وارد میدان شده است اما این بهانۀ خوبی برای تسریع پروژۀ داعش سازی در افغانستان است، با تاسف می توان گفت که سخنان آقای محقق نه تنها در درون حکومت شکاف ها را بازتر و بی پرده تر خواهد نمود بلکه از سوی دیگر جنگ فاطمیون و داعش را در افغانستان در حالت گزنده تری توسعه خواهد بخشید.

بدون شک ایجاد بحران در شمال یعنی، قندوز، تخار، بدخشان، فاریاب، بغلان و حتی بخش هایی از ولایت بلخ و همچنان در غرب کشور یعنی هرات، بادغیس و فراه جزئی از برنامه های توسعه ای جنگ های جدید در مرزهای سیاسی روسیه و ایران است که بدون شک روس ها نیز با به کار گرفتن طالبان در مقابل داعش و ایرانی ها با استفادۀ اعظمی لشکر فاطمیون و انتقال آنان به شمال و غرب افغانستان در مقابل داعش آتش و بلوای بزرگی را برای تقریبا نزدیک به یک دهۀ دیگر ایجاد می کنند و افغانستان را بعنوان کانون بحران، جنگ و معادله های استراتیژی های قدرت میان کشورهای جهان مبدل می سازند.

مهدی ثاقب

مشاهده در منبع اصلی