اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

قرارداد فاز دوم پروژه آبرسانی کابل، امضا شد

قرارداد بخش دوم فاز دوم پروژه آبرسانی میان مدت کابل، به امضا رسید.

قرارداد بخش دوم فاز دوم پروژه آبرسانی میان مدت کابل MTP1 میان انجنیر حمیدالله یلانی رییس عمومی شرکت آبرسانی و نمایندۀ شرکت فیکای ترکی، در حضورداشت محمداشرف غنی ریس جمهور، در پایان جلسۀ شورای عالی توسعه شهری به امضا رسید.

بخش دوم فاز دوم پروژه آبرسانی میان مدت کابل بیش از ۵،۷ میلیون دالر هزینه بر می دارد که از سوی اداره انکشافی امریکا تمویل می گردد. این پروژه شامل ساخت ذخیره آب به ظرفیت ۵ هزار مترمکعب در بالای تپه وزیر محمد اکبرخان، ساخت اتاق کنترول و وصل نمودن پایپ انتقالی از ذخیره به شبکه آبرسانی می باشد.

گفتنی است که بخش اول این پروژه که شامل ساخت کلیکتورها و خط انتقالی آب از دریای لوگر الی تپه وزیر محمد اکبرخان کابل می باشد قبلاً قرارداد و کار بالای آن جریان دارد.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی