اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

از روز جهانی محو خشونت علیه زنان تجلیل به عمل آمد

کابل باختر 5 قوس
از روزجهانی محوخشونت علیه زنان امروز دروزارت اطلاعات وفرهنگ تجلیل شد.
ازاین روز درحالی درکشور تجلیل به عمل می آید که برمبنای نظرسنجی ها تا هنوز خشونت علیه زنان درکشورقوس صعودی را می پیماید.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر،درمحفلیکه به همین مناسبت ازطرف آمریت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد، ابتد ا پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت و گفت که تنها گرامیداشت از روزجهانی محوخشونت علیه زنان نمی تواند این پدیده را درجامعه ریشه کن سازد او خواستار تلاش های هماهنگ ساز و کارسازدراین مورد شد وگفت که فعالیت های بیشتردراین زمنیه صورت گیرد.
به باور وی برای محوخشونت علیه زنان زمینه همکاری مشترک درجامعه ایجاد شود و زنان باید منحیث هویت مستقل درجامعه شناخته شوند و زیرا بدون همکاری زن  و مرد پیشبرد امور ممکن نیست .
محبوبه سعادت آمرجندروزارت اطلاعات وفرهنگ نیز دراین محفل صحبت کرد و بیان داشت که محفل امروز باشعار بیاید هیچ کس را فراموش نکنیم ، خشونت علیه زنان را خاتمه بخشیم برگزارشده است.
محبوبه سعادت گفت که دراین آمریت درطول سال برنامه های  زیادی را به منظور حمایت زنان در این وزارت برگزار کرده است.
به باورآمر جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ خشونت علیه زنان تحمل پذیر نیست و تاثیر سو آن صدمات جدی بر پیکر جامعه وارد میکند.
در این محفل پیام وزیر امور زنان نیز توسط وحید معنی آمر هماهنگی ولایات وزارت اطلاعات وفرهنگ خوانده شد.
وزیر امور زنان در این پیام محو خشونت علیه زنان را مستلزم تلاش همگانی دانسته است. مجیب الله مرزایی

مشاهده در منبع اصلی