اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

قرارداد بخش دوم مرحله دوم پروژه آبرسانی میان مدت کابل، به امضا رسید

کابل 5 قوس باختر
قرارداد بخش دوم مرحله دوم پروژه آبرسانی میان مدت کابل MTP1 میان انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت آبرسانی و نمایندۀ شرکت فیکای ترکی، در حضورداشت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در پایان جلسۀ شورای عالی توسعه شهری به امضا رسید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،بخش دوم مرحله  دوم پروژه آبرسانی میان مدت کابل بیش از ۵،۷ میلیون دالر هزینه بر می دارد که از سوی اداره انکشافی ایالات متحدۀ امریکا تمویل می گردد. این پروژه شامل ساخت ذخیره آب به ظرفیت ۵ هزار مترمکعب در بالای تپه وزیر محمد اکبرخان، ساخت اتاق بررسی و  وصل نمودن پایپ انتقالی از ذخیره به شبکه آبرسانی می باشد.
گفتنی است که بخش اول این پروژه که شامل ساخت کلیکتورها و خط انتقالی آب از دریای لوگر الی تپه وزیر محمد اکبرخان کابل می باشد قبلاً قرارداد و کار بالای آن جریان دارد. نالان

مشاهده در منبع اصلی