اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

وزارت صحت: تنها ۱۰ درصد داروی مورد نیاز در داخل افغانستان تولید می‌شود

مشاهده در منبع اصلی