اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

جلوگیری از چندین حملۀ راکتی بر میدان هوایی بگرام

آریانانیوز: بنابرگزارش های رسیده، نیروهای امنیت ملی از چندین حملۀ راکتی بر میدان هوایی بگرام جلوگیری کردند.

مشاهده در منبع اصلی