اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

آزادی بنیانگذار لشکر طیبه، یک تهدید بزرگ است

رهایی رهبر لشکر طیبه نشان داد که پاکستان نمی خواهد جنگ در افغانستان و منطقه پایان یابد.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی در واکنش به آزاد شدن بنیانگذار رهبر لشکر طیبه در پاکستان گفته است که اگر پاکستان از آزادی وی حمایت کند به این معنا است که نمی خواهد جنگ در منطقه تمام شود و این یک تهدید بزرگ است.

گفتنی است که مطابق حکم دادگاهی در لاهور پاکستان حافظ سعید که در حبس خانگی بسر می برد، آزاد شده است.

به باور آگاهان، سعید از مهره های کلیدی استخبارات پاکستان است و برای عملی شدن اهداف هراس افکنانه در افغانستان و هند آزاد شده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی