اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

صالح: ارقام تعینات در پست های بلند رتبه را نشر کنید

تعیینات در بست‌های بلند دولتی بصورت بسیار مشخص و مهندسی شده در اختیار یک گروه خاص قرار گرفته است.

امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی در صفحه رسمی خود در خصوص قرار گرفتن بست های بلند رتبه دولتی در اختیارگروهی خاص نوشته است که " از کمیسیون محترم اصلاحات اداری خواهش و تقاضا داریم تمام تعیینات در بست‌های بلند را بصورت شفاف و روشن به مردم افغانستان اعلام بدارند. به اساس معلومات بدست آمده درصدی بسیار بلند و به اساس بعضی معلومات 90 درصد از تعیینات در بست‌های بلند بصورت بسیار مشخص و مهندسی شده در اختیار یک گروه خاص قرار گرفته و بست‌های پایین و خدماتی را بخاطر کتمان ارقام نا‌میمون و تکان دهنده به "دیگران" تقسیم کرده اند".

رییس پیشین امنیت ملی تاکید کرده است" شماری از کامیاب‌های این روند که اجازه استخدام نیافته اند مدعی هستند که اشتراک در امتحان و غیره نمایشی بیش نیست و آنهایی که خودی پنداشته می‌شوند از راه کلکین چوکی‌های بلند را تصاحب و اشغال می‌نمایند. قبل از آنکه این کمیسیون شامل در لیست سایر نهادهای فاسد گردد بهتر است ارقام را منتشر سازند".

گفتنی است که پیش از این، اعضای شورای ملی نیز بارها از آنچه که تقسیم بست‌های بلند دولتی در بین رهبران حکومت وحدت ملی می‌خوانند انتقاد کرده اند اما رهبران حکومت وحدت ملی همواره شعار شایسته سالاری را سر داده اند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی