اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

دوره مردم ستیزی و نابرابری گذشته است

سران حکومت وحدت ملی از تمام امکانات و فرصت‌ها استفاده نامشروع می کنند.

جریان سیاسی محور مردم به رهبری رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی کشور روز شنبه 4 قوس 96 با نشر خبرنامه ای ضمن اعلام حمایت از معترضان غوری آورده است که باشندگان غور با وجود آنکه در دوره‌های جهاد و مقاومت شجاعت‌های زیادی از خود نشان داده اند اما از دوره پسا طالبان بدینسو از بسیاری حقوق و امتیازات‌شان محروم شده‌اند.

در خبرنامه امده است که متاسفانه حکومت توجه جدی به این ولایت نکرده و بجای ایجاد اعتماد، نهادینه کردن عدالت و برابری بین شهروندان به مسایلی پرداخته که مردم از دولت فاصله گرفته اند و از بی توجهی حکومت مرکزی معلوم است که سران دولت هیچ اعتنایی به مردم ندارند و به صورت انحصار طلبانه و نابرابری سیاسی از تمام فرصت‌ها و امکانات استفادۀ نامشروع می‌نمایند.

به باور محور مردم، مردم باید از محرومیت‌ها و نابرابری‌های سیاسی و مدنی نجات داده شوند زیرا دوره‌های مردم ستیزی و نابرابری و بی‌اعتنایی به شهروندان گذشته‌است.دولت وظیفه دارد نسبت‌ به خواست‌ها و سرنوشت مردم از قانون و انکشاف متوازن کار گیرد.

این جریان سیاسی هشدار داده‌است که بی تفاوتی حکومت کنونی در برابر خواست شهروندان، نشانۀ مستولی شدن استبداد و مردم ستیزی در سیاست ‌است و نباید مسیر توسعه سیاسی و نهادینه شدن عدالت پر چالش گردد.

گفتنی است که از نزدیک به دو هفته قبل اعتراضات غوریان برای ساخت سرک ها و تکمیل ساخت بند پوزه لیچ برای تامین برق این ولایت اغاز شده و هرچند که هیاتی بعد از یک هفته اعتراض به این ولایت رفته است اما معترضان گفته اند که به وعده های آنان باور ندارند و تا برآورده شدن خواست های آنان اعتراضات مدنی شان را ادامه خواهند داد.

شایان ذکر است که در جریان هفته گذشته، وزیر مالیه کشور سند بودجه مالی سال 97 را به مجلس نمایندگان ارایه کرد اما شماری از نمایندگان از تخصیص نیافتن بودجه ای برای ساختن سرک های این ولایت معترض بودند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی