اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

فرمان آغاز کار کمیته گزینش صادر شد

حکم آغاز کار کمیته قبلی گزینش عضویت کمیسیون انتخابات صادر شد.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور طی حکمی فرمان آغاز کار کمیته گزینش را صادر کرده است.

در حکم آمده است که"با درنظرداشت اهمیت انتخابات منحیث یک پروسه ملی و نیاز به افراد شایسته و با تجربه بخاطر برگزاری بهتر آن و از اینکه شخص واجد شرایط عضویت کمیسیون انتخابات از میان فهرست باقیمانده کاندیدان، تعیین شده نتوانست، رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم اتخاذ نمود تا حکمی را به منظور آغاز کار کمیته گزینش، صادر نماید."

وی بمنظور تعیین عضو کمبود کمیسیون انتخابات وفق صراحت ماده 13 قانون انتخابات، دستور داد تا اعضای قبلی کمیته گزینش کار خویش را آغاز نمایند.

گفتنی است که این کمیته براساس فرمان تقنینی رییس جمهور با پنج عضو شامل نمایندگان دادگاه عالی، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی، یک نماینده جامعه مدنی و یک نماینده نهادهای مدافع حقوق زنان تشکیل شده که درخواست‌های متقاضیان عضویت در کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را بررسی می کند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی