اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

کمک ۲۲۳ میلیون دالری بانک توسعه آسیایی به افغانستان

مسؤولان بانک توسعه آسیایی می گویند که این بانک تا پنج سال آینده، به هدف فراهم آوری فرصت‌های بهترزنده‌گی برای مردم سالانه تا ۲۲۳ میلیون دالر به افغانستان کمک می کند.
سم ویل تومیوا، رییس بانک توسعه آسیایی گفت که تمرکز این بانک توسعه آسیایی، بیشتر در بخش‌های کشاورزی، انرژِی، زیربنا و منابع طبیعی در افغانستان است و هدف از برنامه‌های این بانک فراهم آوری فرصت های بهتر زنده‌گی برای مردم و بلند بردن ظرفیت حکومت در بخش حکومتداری خوب است.
رییس بانک توسعه آسیایی گفت: “ما در سه بخش عمده با افغانستان کار خواهیم کرد؛ یعنی به کمک های مان در بخش زیرساخت ها و انرژی، زراعت و منابع طبیعی و نیز در بخش ترانسپورت ادامه خواهیم داد.”
وی افزود که از بخش خصوصی نیز در افغانستان حمایت می کنند؛ زیرا بخش خصوصی زمینه را برای رشد اقتصادی در کشور فراهم می سازد.
قابل ذکر است که بانک توسعه آسیایی از کمک کننده‌گان بزرگ برای افغانستان است و قراراست در سال آینده میلادی نیز برنامه‌های بزرگ توسعه یی را در کشور تمول کند.

مشاهده در منبع اصلی