اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 20 سرطان , 1399

کار ساختن یک فابریکه دواسازی در کندهار آغاز شده‎است

کار ساختن یک فابریکه دواسازی و نیز یک لابراتوار عصری برای ارزیابی معیار مواد خوراکی و دوا در کندهار آغاز شده‎است.
این دو پروژه حداقل ۱۸ میلیون دالر هزینه می‎بردارد.
فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان دیروز در کندهار گفت که این پروژه‎ها ظرف یک و نیم سال ساخته خواهند شد:
"لابراتوار کنترول مواد خوراکی، دوا و دیگر مواد طبی یک کار اساسی است. چون ۵۰ درصد دوا از پاکستان از راه کندهار به افغانستان می‎آید."
همچنین، وزیر صحت عامه افغانستان مرکز معالجه بیماری‎های گرده را نیز در شفاخانۀ میرویس افتتاح کرد.
این دومین مرکز بزرگ معالجه بیماری‎های گرده در سطح افغانستان خوانده شده‎است.

مشاهده در منبع اصلی