اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

برنامۀ کمک رسانی ملل متحد با خانواده‎های بی جا شده آغاز می‎شود

برنامۀ خاص کمک رسانی با خانواده‎های ناداری که به علت جنگ از خانه هایشان بی جا شده‎اند، امروز آغاز می‎شود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و نیز وزارت مهاجرین و عودت کننده‎گان افغانستان این برنامه را به پیش می‎برند.
در یک خبرنامۀ سازمان ملل متحد آمده‎است که شماری از اداره‎های دیگر هم درین برنامه کمک رسانی اشتراک دارند.
در خبرنامه اما گفته نشده که به چی تعداد از خانواده‎ها کمک خواهد رسید.
سازمان ملل متحد گفته‎است که بیش از یک میلیون افغان در سال روان میلادی در نتیجۀ جنگ‎ها بی جا شده و سه و نیم صد هزار تن دیگر مستحق دریافت کمک های فوری هستند.

مشاهده در منبع اصلی