اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

خویشخوری و فساد در نهادهای اکادمیک

دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم و گسترش فرهنگ، در همه کشورها از جایگاه ویژه¬ای برخوردار می باشد. دانشگاه محل تربیت متخصصان، فرهنگیان و نخبگان علمی است. این نخبگان علمی پس از فراغت از دانشگاه سکان اداره و موتور محرکه توسعه در …

مشاهده در منبع اصلی