اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

طی سه سال گذشته ۱۲،۴ ملیون روستانشین از خدمات انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات مستفید شده‌اند

اطلاعات روز: مسوولان وزارت احیا وانکشاف دهات می‌گویند که ظرف سه سال گذشته برای ۱۲،۴ ملیون روستانشین خدمات انکشافی فراهم کرده است.
اکبر رستمی سخن‌گوی وزارت احیا و انکشاف دهات دیروز شنبه چهارم قوس به رسانه‌ها گفت که طی سه سال گذشته این وزارت توانسته با تطبیق بیش از ۴۱ هزار پروژه‌ی انکشافی برای ۱۲،۴ ملیون روستانشین خدمات فراهم کند.
اقای رستمی افزود که برای تطبیق پروژه‌ها نگاه حکومت وحدت ملی عادلانه و متوازن است.
به‌قول آقای رسمتی در سال روان وزارت احیا و انکشاف دهات، ۷۹۲ پروژه را در ۲۲۵ ولسوالی به بهره‌برداری سپرده است و ۵۰۲ پروژه‌ی دیگر در سراسر افغانستان در حال تطبیق است که کار عملی بخشی از آن‌ها، تا پایان سال مالی به پایان می‌رسد.
آقای رستمی از مصرف ۷۸ درصدی بودجه‌ی این وزارت نیز یاد کرد و گفت پس از وزارت فواید عامه، وزارت احیا و انکشاف دهات بیشترین بودجه‌ی انکشافی را در اختیار دارد: «از سال مالی ۲۶ روز باقی مانده است که از میان ۲۷۲ ملیون دالر بودجه‌ی انکشافی، ۷۸ درصد مصرف شده که ۶۱ درصد آن در وزارت مالیه ثبت شده و ۱۷ درصد دیگر هم در حال ثبت در وزارت مالیه است».
سخن‌گوی وزارت احیا و انکشاف دهات هم‌چنین گفت که روی برنامه‌ی میثاق شهروندی نیز ۴۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده است: «وزارت احیا و انکشاف دهات بیش از ۴۰ میلیون دالر را روی شهروندان سرمایه‌گذاری کرده و در یک‌صد روستا، برنامه‌ی انکشافی این برنامه‌ی ملی آماده‌ی تطبیق است».
آقای رستمی افزود که در سال آینده، ۱۷۱ میلیون دالر برای میثاق شهروندی در نظر گرفته شده است که باعث بلند رفتن سطح زنده‌گی مردم در ساحات تطبیق پروژه‌های انکشافی این برنامه خواهد شد.
وی مدعی شد که وزارت احیا و انکشاف طی سه سال گذشته برای ۵۰۰ مکتب ساختمان اعمار کرده است: «برای اینکه کودکان ما از فضای باز، از زیر خیمه و از زیر ‌هوای سرد و یا گرم، نجات پیدا کنند، در جریان حکومت وحدت ملی، وزارت احیا و انکشاف دهات، برای ۵۰۰ مکتب ساختمان ایجاد کرده است و این روند ادامه خواهد داشت».
وی اضافه کرد که این وزارت در سه سال گذشته ۵۶ هزار کیلومتر سرک ساخته است: «با ساخت ۵۶هزار کیلومتر سرک، ۶۰ درصد روستاییان به خدمات ترانسپورتی دست‌رسی پیدا کرده‌اند».

مشاهده در منبع اصلی