اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

دروازۀ شورای ولایتی غزنی بسته شد

مشاهده در منبع اصلی