اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

تحقیقات به هدف تعیین مناطق آب خیز آغاز شد

کابل باختر، 4 قوس
تحقیقات به هدف تعیین مناطق آب خیز پایتخت کشور امروز از سوی ریاست هایدروجیولوجی وزارت انرژی و آب در بادام باغ  کابل آغاز شد.
این تحقیقات به منظور تطبیق پروژه تغذیه مصنوعی آب های زیر زمینی شهرکابل و مبارزه با خشکسالی و کاهش میزان منابع آبی پایتخت کشور انجام میشود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، انجنیر محمد نعیم توخی رئیس هایدروجیولوجی وزارت انرژی و آب در صحبت با شماری از رسانه ها، هدر رفتن و مصرف بیجای آب، افزایش میزان جمعیت، کاهش بارندگی ها و عدم ذخایر آبی در پایتخت کشور را تهدید جدی در برابر منابع آبی زیر زمینی پایتخت نشینان خواند و گفت که وزارت انرژی و آب با درک مسئولیت وظیفه یی و خصوصیت مسلکی بخش مدیریت آب کشور را به عهده دارد در صدد آنست تا  با معضل کمبود آب و خشکسالی با تطبیق پروژه تغذیه آب های زیر زمینی شهر کابل و در صورت نیاز دیگر شهرهایی را که با این مشکل روبرو باشند  مبارزه کند تا این مشکل در مرکز و ولایات مرفوع شود.
به گفته وی، تطبیق این پروژه که سروی و دیگر  مراحل ابتدایی آن به پایان رسیده است بخش بزرگ مشکل کمبود آب را در زمان نیاز مرفوع خواهد ساخت
به باور وی یکی از راه های مبارزه با خشکسالی و کمبود آب تغذیه مصنوعی منابع آب های زیر زمینی است که به همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا از طریق بانک انکشاف آُسیایی میباشد
این پروژه دو مرحله دارد و تطبیق آن به موسسه "لندن مایلز" سپره شده است که موسسه "داکا"  نیز در همکاری با این موسسه و تحت نظر وزارت انرژی و آب کار آنرا به پیش میبرد و بودجه مرحله اول آن 7.5 میلیون دالر و مرحله دوم آن بیست و دو میلیون دالر آمریکایی درنظر گرفته شده است و قراراست در مرحله تطبیق، چاه هایی در مناطق تعیین شده حفر شود تا آبها در این چاه ها ذخیزه شود و در صورت نیاز  از آن استفاده صورت گیرد.   نثار " ایثار"

مشاهده در منبع اصلی