اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

آیا آموزش های سخت نظامی شایستۀ بانوان افغان است؟!

آریانانیوز: بانوان، مظلومترین قشر در جامعه ی افغانستان هستند، آنها همواره تحت انواع ستم ها از جانب آشنا و بیگانه بوده اند…

مشاهده در منبع اصلی