اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

پیوستن یک فرد مهم طالبان در بامیان به روند صلح

بامیان 4 قوس باختر
ولسوال نام نهاد گروه طالبان برای کهمرد بامیان دیروز به روند صلح پیوست.
محمد رضا آمر مطبوعات قومندانی امنیه بامیان به آژانس باختر گفت که زلمی ولسوال نام نهاد گروه طالبان برای کهمرد آن ولایت از مخالفت با دولت دست کشید و با یک محافظش به روند صلح پیوست.  احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی