اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

یکصد و سیزده دهشت افگن کشته شد

کابل باختر/4/ قوس
نیروهای امنیتی درچهل و هشت ساعت گذشته با اجرا نمودن سی عملیات درنقاط مختلف کشور یکصدو سیزده هراس افگن را از پا درآوردند.
یک منبع امنیتی به آژانس باختر خبرداد ، نیروهای امنیتی در48 ساعت گذشته ده عملیات های خاص ، نه عملیات های هوایی ، یازده عملیات های مشترک را انجام داده که درنتیجه آن یکصدو سیزده دهشت افگن کشته شده ، پنجاه ویک زخمی و دوازده تن دیگر این گروه بازداشت شده است.
درعملیات های متذکره ،تعدادی اسلحه ومقداری مهمات و مواد انفجاری بدست آمده ، یک کار خانه ماین سازی ، سه عراده موتر ، سی عراده موترسایکل گروه های تروریستی را تخریب نموده و یازده نفر را به ظن دست داشتن درفعالیت های هراس افگنانه بازداشت نموده اند.
ختم/ شوخک

مشاهده در منبع اصلی