اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 حوت , 1398

یک منازعه قومی درپروان دریک جرگه حل شد

چاریکار/ باختر/ 4/ قوس
یک منازعه قومی با وساطت بزرگان پروان ، کاپیسا و کوهدامن امروز درولسوالی بگرام حل شد و طرفین منازعه با هم صلح و آشتی نمودند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، این جرگه به ابتکار و میزبانی محمد الماس زاهد نماینده خاص رییس جمهور درامور انسجام ملی و نماینده مردم پروان درشورای ملی درمسجد عیدگاه رباط ولسوالی بگرام با اشتراک محمد عاصم عاصم والی ، غلام بهاء الدین جیلانی رییس شورای ولایتی ، صالح محمد سناتور مردم پروان درشورای ملی ، فیصل الدین عیار ، عنایت الله نظری و عبدالستار مراد ، محمد اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا ، محمد داوود کلکانی نماینده مردم کابل درولسی جرگه ، اعضای شورای ولایتی پروان ، کاپیسا ، مسوولان ادارات دولتی ، علما ، موسفیدان جوانان و خبرنگاران دایر گردید.
محمد الماس زاهد درسخنرانی گفت ، جرگه به خاطر حل و فصل منازعه میان خانواده ها ی عبدالمجیب شورش عضو شورای ولایتی پروان و حاجی محمد نذیر میباشدکه پسر شورش سهواً دریک حادثه به شهادت رسید .
وی گفت ازقبل بین اینها کدام دشمنی و کشیدگی وجود نداشت و ما خواستیم دراین جرگه بین این دوخانواده رفع کدورت صورت گیرد.
دراین جرگه محمد عاصم عاصم والی پروان گفت ، عفوو گذشت یک اصل اسلامی است و دعوت به صلح و آشتی وجیبه دینی ماست و ما درکنار وظیفه خود مسوولیت داریم تا مردم را به راه های نیک رهنمایی کنیم .
انورخان اوریاخیل ، محمد داوود کلکانی ، انجنیر زلمی صبور رییس کمیته صلح پروان ، فرید احمد شفق ، صالح محمد لالاگل سناتور مردم پروان درشورای ملی ، داکتر احمد شاکر ، مولوی امان الله خطیب مسجد عیدگاه رباط ، محمد اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا درشورای ملی از سخنرانان دیگر این جرگه بودندکه هرکدام روی اهمیت و ارزشمندی صلح و آشتی در جامعه صحبت نمودند و حل این منازعه را درتحکیم صلح و وحدت ملی درمیان مردم ارزنده بیان داشتند.
دراین میان عبدالمجیب شورش ضمن ابراز قدردانی از وساطت کنندگان این جرگه مهم گفت ، ما به خاطر رضای الله و پا درمیانی بزرگان این منازعه را پایان بخشیدیم و ما هیچگونه دشمنی با همدیگر نخواهم کرد .
بعداً طرفین منازعه در مقابل شرکت کنندگان جرگه ایستادند و یکدیگر را درآغوش کشیدند.
دراخیر عنایت الله نظری فیصله نامه جرگه را به اشتراک کنندگان بیان کرد.
ختم/ خالقیار

مشاهده در منبع اصلی