اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

سیاست غنی “تفرقه بيانداز و حكومت كن” است

مثل معروف است؛ "وقتى داخل خانه شيشه اى هستى، سنگ پرتاب نكن" آقای غنی نخست به خودتان اجازه ندهید. هـمين دستور اخير تان به وزارت داخله و قصه ماشين چاپ راى تقلبى در وزير اكبرخان، كافي است كه مردم بشناسند، كى، كى است. امتياز از شما و قربانى ديگران.

اشرف غنى احمدزى در جلسه سرقوماندانى اعلاى قواى مسلح كشور گفته است كه: "منحيث ریيس جمهـور به فرد و نهـادى اجازه نمي دهـد تا مسایل تفرقه افکنانه انجام دهـد، در غير آن مطابق قانون برخورد قاطع خواهـد كرد."

دقيقا مادر بحران امروز افغانستان در تطبيق هـمين سياست "تفرقه بيانداز و حكومت كن" شما مي باشد. شناختى كه مردم از تفكر شما دارند و كاركردتان را طى اين هـمه سال هـا به تجربه گرفته اند، مگر مبناى سياست تان غير از اين بوده است؟

اگر اين سياست تفرقه افکنانه با دامن زدن به مسایل قومى و زبانى از ذهـنيت جناب شما در مقام ریيس جمهـور در درون نظام و از راس دولت بداخل جامعه پخش نمي شد، امروز افغانستان شاهـد اين هـمه انقطاب هـا به نام قوم و زبان و قبيله نمي گرديد، لبه تيغ سياستبازان قومى تيز نمي شد و بازارشان داغ نمي گرديد.

واقعيت اما اين اين است كه در درون این نظام، بازی با نام قوم در يك ایتلاف با ستم درون قومی شرکای قدرت، به معنی تقابل اقوام در مقابل هم نیست، بلکه توافق مافیای قدرت و تیکه داران قوم در برابر خواست و مطالبات واقعى مردم مي باشد. در یک نظام فسادپرور، وجدان ملی می میرد، مسوولیت اخلاقی بی معنی می شود، سیاست به معنی قاپيدن قدرت غیر مشروع و ارضای امیال شخصی، سرنوشت مردم را به انحراف مي كشاند.

اینجا است که همواره گفته ایم، حلقات معین فعال شده با ذهنیت سنتی در صحنۀ سیاسی بحیث مهره های کوچک در دست بازیگران منطقه و فرا منطقه پیوسته تلاش دارند تا نفوذ شخصی و گروه خود را زیر پوشش قومی با حمایت کشورهای بیرونی به پیش ببرند.

شعار بلند قهـرمان ملى به اين عبارت روشن "دامن زدن به اختلافات قومى به نام پشتون، تاجیك، هـزاره، ازبك و ديگران، آب انداختن به آسياب دشمن است" آموزه اي است حياتى و هـشدار دهـنده، هـم براى دولت و هـم براى مردم. مهـمتر اينكه شما نيز متوجه عملكردتان باشيد كه پس از افشاسازى نبيل، موقف تان آشكار است. با اين وضعيت، تحمل مردم را نيازماييد.

احمدولی مسعود

مشاهده در منبع اصلی