مطالب مرتبط:

یونیسف به مکاتب لوگر خیمه کمک کرد

پل علم 4 قوس باختر موسسه یونیسف به ارزش یکصد و چهارده هزار دالر امریکایی به مکاتب ولایت لوگر دیروز خیمه کمک کرد. شاهپور...

مطالب اخیر