اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

آدم ربایان درپروان یک کودک را دوباره به خانواده اش سپردند

چاریکار/ باختر/4/ قوس
اختطاف کنندگان درپروان یک کودک را پس از ده روز دوباره به خانواده اش سپردند.
مسوولان امنیتی درپروان به خبرنگار آژانس باختر گفتند ، بلال احمد شش ساله ده روز پیش از مربوطات حوزه اول امنیتی شهر چاریکار از سوی آدم ربایان ربوده شد و در بدل رهایی اش یکصد هزار دالر امریکایی از خانواده اش پول تقاضا شده بود.
محمد عالم مخلص سخنگوی پولیس پروان گفت ، پدر این کودک که دانش آموز یکی از مکتب های خصوصی در پروان است ، توان پرداخت پول را نداشت و آدم ربایان بعداز ده روز نگهداری ، این کودک را در ساحه دوسرکه بگرام شاهراه کابل – پروان بدون کدام معامله و دریافت پول رها نمودند و به خانواده اش برگشتاندند .
ختم/ خالقیار

مشاهده در منبع اصلی