اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

کابل/باختر/4  قوس
بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز 4 قوس از این قرار است :
یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی 2200 افغانی .
هفت کیلو برنج شوله یی 270 افغانی .
هفت کیلو بوره 280 افغانی .
هفت کیلو ماش وطنی 300 افغانی .
یک پیپ روغن 16 لیتره 1180 افغانی .
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 1130 افغانی .
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 750 افغانی .
هفت کیلو نخود خام وطنی 820 افغانی .
همچنان یک کیلو گاز مایع 53 افغانی ، یک لیتر تیل پترول به 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 45 افغانی به فروش میرسد . نازیلا عزیزی

مشاهده در منبع اصلی