اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

وزارت مالیه: مالیات سگرت، یک منبع درآمد حکومت

در حال حاضر از بیش از ده کشور جهان به کشور سگرت وارد می شود.

آمارهای اداره مرکزی احصاییه نشان می دهد که در 6 ماه اول سال جاری، به ارزش بیش از 54 میلیون دالر سگرت به کشور وارد شده است درحالی این رقم در 12 ماه سال گذشته نزدیک به 50 میلیون دالر بود.
افزایش واردات سگرت باعث شده است که وزارت مالیه نیز درآمد بیشتری از این رهگذر داشته باشد.

اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه در اینباره گفته است که در سال 1395، ۹۶۳ میلیون افغانی از تعرفه سگرت درآمد داشته‌ایم اما در 11 ماه گذشته امسال، یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون افغانی از این درک مالیه جمع آوری کرده ایم و این یک منبع درآمد حکومت است.

گفتنی است که نگرانی‌ها از افزایش مصرف سگرت در کشور باعث شد که مجلس نمایندگان تصمیم بر افزایش صد درصدی تعرفه بر واردات سگرت را اتخاذ کند اما این تصمیم از سوی مجلس سنا رد شد.

آمارهای اداره مرکزی احصاییه نشان می دهد که در حال حاضر از بیش از ده کشور جهان سگرت به کشور واردمی شود و بخشی از سگرت های وارد شده دوباره به کشورهای آسیای میانه صادر نیز می شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی