اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 24 سرطان , 1398

نرخ طلا در کابل، شنبه 4 قوس 96

 

طلای کویتی

21

2450

طلای
سنگاپوری

21

2400

طلای بحرینی

21
2400

طلای عربی

21
2300

طلای ایرانی

17

2180

طلای روسی

14

1900

مشاهده در منبع اصلی