اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

در افغانستان قضایای دینی بازتاب داده می شود

فرهنگ تحمل پذیری و کثرت گرایی در اندونزیا محصول نظام آموزشی این کشور است.

محمد کریم خلیلی، رییس شورای صلح که برای زمینه چینی برگزاری نشست صلح در اندونزیا به آن کشور رفته است در دیدار با مقام های آن کشور گفته است که اگر امروز در اندونزیا به تنوع قومی و مذهبی احترام گذاشته می شود و همه برای قدرتمند شدن کشورشان تلاش می کنند، از اثر نظام آموزشی سالم این کشور است.

وی راه مقابله با افراط گرایی و زدودن بسترهای فکری تندروی مذهبی را در استفاده از نظامی آموزشی مشابه در اندونزیا عنوان کرده است.

بگفته خلیلی، راه حل مشکل افغانستان سیاسی است نه نظامی و متاسفانه در قضایای افغانستان مسایل وارونه و به شکل دینی ومذهبی بازتاب داده می شود؛ علمای جهان اسلام بخصوص علمای کشور اندونزیا با توجه به سابقه روشن خود در نظام آموزشی شان می توانند نقش خویش را در حل مشکل افغانستان ادا نمایند.

در این دیدار، رییس جمهور اندونزیا تعهد سپرده است که عالمان دینی کشورهای اسلامی منطقه و جهان را برای اشتراک در نشست صلح افغانستان که در کشورش برگزار می شود را دعوت خواهد کرد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی