مطالب مرتبط:

مشکل حمایت پاکستان از طالبان باید از راه دپلماتیک حل گردد

جنرال جان نیکلسون، فرمان‌دۀ نیروهای امریکایی  حمایت قاطع می‌گوید مشکل حمایت پاکستان از طالبان باید از راه دپلماسی حل گردد. فرمان‌دۀ حمایت قاطع در...

مطالب اخیر