اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

سفسطه گويى راهى برادر داكتر نجيب (عکس)

صديق الله راهى بعد از 29 سال دوباره به افغانستان برگشته است. او برادر نجيب الله ریيس جمهور اسبق افغانستان است كه در زمان زمامدارى برادر اش، همراه همسر اش ثريا بها و فرزندشان، به رقيب سرسخت نجيب، يعنى شهيد احمد شاه مسعود تسليم شد سپس به پاكستان رفت و از آنجا به امريكا پناهنده شد. پيوستن برادر ریيس جمهور در آن مقطع، آبروريزى بزرگ سياسى براى نجيب و دولت اش محسوب شد.

در آن زمان ممنون مجاهدين بود كه او را از زندان حاكميت نجيب و از زير تسلط قواى اشغالگر شوروى نجات داد و زمينه رفتن او را به پاكستان و سپس به بهشت موعودش امريكا مساعد ساخته بودند. او پيوسته از نجيب بعنوان آدم درنده خويى كه حتى به مادر و خواهران اش نيز رحم نداشت، ياد مى نمود. حتى كتابى تحت عنوان "آيا نجيب را مى شناسيد؟" نوشت كه همه در جريان است.

حالا بعد از سه دهه احساس برادرى و وطندوستى اش گل نموده. نجيب را برادر مشفق و مصلح، مجاهدين را وابسته و اجير بيگانه و پاكستان را دشمن افغانستان معرفى مى دارد و منكر نوشتن كتاب بر ضد نجيب است.

فارغ از اينكه سخنان ديروز و يا بيانات امروز وى صحت دارد يا ندارد. شنيدن چنين اظهارنظرى از سوى كسى كه در آن زمان با درماندگى، نه تنها مايه ننگ برادر، خانواده، حزب و دولت اش شد بلكه با سرافکندگى به دشمنان اش پيوست تا جان بى مقدار خودش را نجات داده، جيره خوار امپرياليزم جهانخوار شود، پذيرفتنى نيست.

اوج ناسپاسی و بى آزرمى است كه اينگونه به ولى نعمتان اش دهنكجى نمايد.منصوری

مشاهده در منبع اصلی