اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

خیانت ملی شخصیت های سیاسی

وقتی عالی‌رتبه‌ ترین شخصیت‌های سیاسی دولتِ قبلی پرده از جنایات برمی‌دارند، چنین می‌شود نتیجه‌گیری کرد:

1. سکوت در برابر جنایاتی به این گستردگی و بزرگی که بر سرنوشت مردم اثر گذاشته «خیانت ملی» بوده است. شما وزیر داخله، خارجه، رییس امنیت و مشاور…. استخدام نشده‌ بودید تا در برابر جنایاتی به سان چاپ کارت‌های جعلی انتخاباتی در وزیراکبر خان، اخذ معاشات خیالی «رهبران» سیاسی و تنظیمی، جریان دالرهای جعلی در بازار انتخاباتی، پیشنهاد میلیون‌ دالری برای فشار بر رییس جمهور و ده‌ها جنایت دیگر سکوت می‌کردید و حالا به نام اینکه «گزارش داده‌اید!» برائت گیرید. مگر آن‌زمان رسانه‌ها نبودند؟ حتی بیشتر از امروز بودند. برای حمایت از همان کارت‌های جعلی سربازان میهن سر داده‌اند، شهروندان فقیر گلو و انگشت داده‌اند و حقوق زنان و فرزندان شان‌را جانیان به‌ نام «رهبران» به جیب زده‌اند. آیا می‌دانید چه کرده‌اید؟

2. شما به قول خودتان متصدیان یک دولت فریبکار، دزد و خان‌سالار بوده‌اید. در هر عملکرد آن دولت دستان شما آلوده است. حالا شما نباید با اظهارات «معصومانه» با احساسات مردم فقیر بازی کنید. شما زمانی در وجدان شهروندان، بیگناه می‌بودید که به سان یک مامور صادق، شفاف و ارزشمند در برابر این همه جنایات، در زمانیکه کوله‌باری از قدرت حقوقی، اقتصادی و سیاسی را با خود داشتید عمل می‌کردید.

3. حالا شما نهادهای سیاسی را هماهنگی و سازمان‌دهی می‌کنید و به‌صورت قطع تلاش دارید بر قدرت برسید. ذهن مرده گروهی از افراد بی‌حافظه شاید شما را قبول کند. مگر مردم نمی‌دانند که دیروز، شما کلان‌ترین امتیازات سیاسی را با خود داشتید؟ شهروندان به شما اعتماد کردند و شما را با همه مشقت روزگار قبول کردند اما پیامد عملکردهای دیروز شما، شکل‌گیری نظام شکننده امروز است که بر گلوی مردم پا گذاشته است.

4. حداقل فرهنگ افشاگری‌های شما را می‌پذیرم. پیشنهادم برای شما این است که از این بیشتر همه واقعیت‌ها را برملا سازید اما خود برای همیشه با دنیای سیاست وداع کنید. حالا بهتر است با وجدان خود محاسبه کنید.

ملک ستیز

مشاهده در منبع اصلی