اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

رستمی: ۵۳ درصد مردم در قریه‌ها به آب آشامیدنی دسترسی دارند

وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می‌گوید که طی سه سال گذشته بیش از ۱۹۰ میلیون دالر را به هدف افزایش دسترسی مردم به آب آشامیدنی سرمایه گذاری کرده‌است.
اکبر رستمی سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت که این مبلغ روی ایجاد شبکه‌های آب آشامیدنی در مناطق مختلف ۳۴ ولایت کشور به مصرف رسیده‌است.
وی به ادامه گفت:
" ما خوشبختانه توانستیم که برای بیش از دو میلیون و نه صد هزار تن از هموطنان ما در سطح روستا‌ها آب آشامیدنی صحی را فراهم کنیم."
آقای رستمی افزود که به اساس یک سروی اداره احصائیه مرکزی در حال حاضر ۵۳ درصد از مردم در قریه‌های افغانستان به آب آشامیدنی دسترسی دارند.
به گفته وی، این فیصدی ظرف چهار سال آینده به ۷۳ درصد افزایش خواهد یافت.

مشاهده در منبع اصلی